your attention please....குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள்
மிகை நாடி மிகக் கொளல்.”

********************************************************

THIS bilingual BLOG

IS INTENDED TO CREATE A BETTER AWARENESS OF HEALTH ISSUES AMONG PUBLIC
.

****************************************************
nothing in this blog will ever ever substitute a sincere consultation and a meaningful advice of a doctor.

********************************************************
மருந்து தருவது மருத்துவன் கடமை. ஆரோக்கியம் பெறுவது ஆண்டவன் அருள்.Tuesday, September 17, 2013

Functional M R I . An Innovative Step


நாம் எல்லோரும் எம்.ஆர். ஐ. MRI கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.

பல தடவைகள், நமக்கு அல்லது நமது குடும்பத்தாருக்கு அல்லது நண்பருக்கு இந்த எம்.ஆர். ஐ. எடுத்திருப்பார்கள்.

எந்த ஒரு உடல் பாகத்தையும் சீரிய வகையில் அறிய உதவுகிறது. இந்த எம்.ஆர். ஐ.

இருப்பினும் எம். ஆர். ஐ. செய்வதெல்லாமே உடலின் எந்த ஒரு பகுதியின் தற்பொழுதைய நிலை, அனாடமிக், பிசியலாஜிகல் , தொடர்ந்து பதோலாஜிகல் தான்.  To find out the anatomic,physiological structure as well as to find out
pathological problems.

இப்பொழுது பன்க்சனல் எம்.ஆர். ஐ. என்று ஒன்று புதிதாக வருகிறது.

அது எப்படி நமக்கு உதவுகிறது ?

சாதாரண எம்.ஆர். ஐ. நம்மை ஒரு அசையாத நிலையில் தான் படம் எடுக்கிறது. ரூ

இதுவோ நம்மை ஒரு வேலை செய்யச்சொல்லி, அந்த வேலை செய்யும்பொழுது உறுப்புகள் எப்படி வேலை செய்கின்றன என்பதை துல்லியமாக கண்காணிக்கின்றன. கார்டியோக்ராம் எடுக்கும் போதோ அல்லது ஒரு வயிறு பகுதி அல்ட்ர சோன் இமேஜ் எடுக்கும்போது, முறையே,  இருதயம் துடிப்பதையோ (அதன் சத்தம் லப்,டப் உட்பட ) அல்லது சிறுநீரகத்தில் சிறுநீர் சுரப்பத்தையும் பார்க்க முடிகிறது.

இந்த பன்க்ஷனல் எம். ஆர். ஐ. இல், ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட கட்டளைக்கு உட்பட்டு, அதை செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொண்டால், அந்த கட்டளை அவரது மூளை தனை எந்த பகுதியில் எவ்வாறு சென்று அடைகிறது, அது அங்கே சென்று அடைந்த உடன் மூளையின் செல்களில் தொடரும் ரசாயன மாற்றங்கள் என்ன என்பதெல்லாம் கண்காணிக்கிறது.

பல்வேறு நோய்களுக்கு மட்டுமல்லாது, பல் வேறு நிலைகளுக்கும் ஆட்டிசம், டிப்ரஷன் உட்பட மருத்துவ முன்னேற்றத்துக்கு இது ஒரு வழி காட்டியாக இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

இது பற்றிய செய்தி தொகுப்பை கீழே படிக்கலாம்.

கடந்த பத்து வருடங்களில் மருத்துவ சாதனைகளில் முக்கியமானவை என்ன என்று படிக்க இங்கே கிளிக்குங்கள்.நன்றி: வெப். எம்.டி.
10. Scientists Peer Into Mind With Functional MRI
Mind-reading has moved from carnival attraction to the halls of medicine with what is known as a functional MRI.
The medical mind-readers are not trying to identify a card randomly selected from a deck -- they are using sophisticated imaging techniques to map the way the mind works.
The process, often called fMRI, traces the working of neurons -- brain cells -- by tracking changes in the oxygen levels and blood flow to the brain. The more brain activity in one area, the more oxygen will be used and the more blood will flow to that area. The patient lies awake inside an MRI scanner. He or she is asked to perform a simple task, like identifying a color or solving a math problem.

As the patient answers the question, the fMRI tracks the areas of the brain that are activated by tracing the speed at which the cells metabolize the sugar, or glucose.
First developed in the early 1990s, fMRI began to shape research at the beginning of the decade.
"It has certainly taken off in the past 10 years as a means for studying the living human brain in action," said Caselli. "It has given us innumerable insights into cognition, social interactions, reward systems, decision-making, and so on."
Using this technique, researchers are learning valuable information about disease such as depression, brain cancer, autism, memory disorders, and even conditions such as the skin disorder psoriasis


No comments: