your attention please....குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள்
மிகை நாடி மிகக் கொளல்.”

********************************************************

THIS bilingual BLOG

IS INTENDED TO CREATE A BETTER AWARENESS OF HEALTH ISSUES AMONG PUBLIC
.

****************************************************
nothing in this blog will ever ever substitute a sincere consultation and a meaningful advice of a doctor.

********************************************************
மருந்து தருவது மருத்துவன் கடமை. ஆரோக்கியம் பெறுவது ஆண்டவன் அருள்.Wednesday, January 25, 2012

சிரிங்க, ஏன்னா சிரிப்பு ஒண்ணுதான் வலிக்கு சரியான மருந்து

வலின்னா வலி அப்படி ஒரு வலி ! 
இடுப்புக்குக்கு கீழே முழங்காலுக்கு மேலே . முன் பக்க வலி. அப்பப்ப தான் வரத்து. கால சைட் வேஸ் லே நகத்தினா ஜாஸ்தியாக ஆகிவிடறது.
வலி என்பதே ஒரு சிம்ப்டம் தாங்க.. சாதாரண வலி நிவாரணிகள் ஆனா பாரசெடமால் இல்லேன்னா டைக்லோபின் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு அடங்கவில்லை என்றால் டாக்டர் எக்ஸ் ரே எடுத்து பார்க்கச் சொல்வார். 
எங்க டாக்டர் முதற்கண் ட்ரமடல் மாத்திரை கொடுத்தார். அப்பறம் டைக்லோபின் கொடுத்தார். இரண்டு எக்ஸ் ரே எடுக்கச் சொன்னார். இரண்டு நாள் கழிச்சு இன்னும் இரண்டு எக்ஸ் ரே எடுக்கச்சொன்னார். இடுப்பு எலும்பு தேஞ்சு போயிருக்கு.  கொஞ்சமா லாம்பர் கனால் சுருங்கி இருக்கு. வயசாயிடுச்சோ இல்லையோ !! என்றார்.  ஆமாம். ஆறு கழுதை வயசாயிடுத்து என்றேன். சிரித்தார்.
ற்றாக்சன் போட்டார் ஒரு ஆறு நாளைக்கு. 
ஹீட் பாட வைத்தார். 
வலி குறைய வில்லை. காலை நகதினால் வலிக்கிறது. 
என் தங்கை அங்கே தன பக்கத்து சித்த வைத்திய கடைகள் இருந்து ரூமஜீவி தைலம் பிண்ட தைலம் வாங்கினு வந்து இரண்டையும் கலந்து போடுங்க அப்படின்னா. 
என் புள்ளை சலோன் ஹாட் பாச் வாங்கி மேல போடு அப்படின்னா. 
எல்லாத்துக்கும் பெப்பே என்றது வலி.
ஒரு தினப்படி பிசயோ தெரபி எக்சர்சைய்ஸ் சொல்லிகொடுத்தார். குப்புற படுத்துண்டு, தலையை மார்பு வரை தூக்கணும். அஞ்சு தரம். அப்பறம் இடது காலை முட்டி மடியாம அஞ்சு தரம். வலது காலை முட்டி மடியாம அஞ்சு தரம்.
ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தரம் செய்யுங்க என்றார்.  வலி தேவலாம் என்று தோன்றியது.

வலி ஒரு நிதர்சனம். அதை அனுபவிக்கிரவங்களுக்குதான் அதை தெரியும். 
வலியைப் பொறுத்துக்கொண்டு தினப்படி காரியங்களை செய்ய வழி இருக்கிறாதா ?

Yes. Laughter is the Best Medicine.

இருக்கு அப்படின்னு இந்த சைட் சொல்லுது. 
என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தேன். 
சிரிங்க ...ஏன்னா சிரிப்பு  ஒண்ணுதான் வலிக்கு வலியைப் பொறுத்து 
கொள்வதற்கு சரியான மருந்து அப்படின்னு சொல்லுது. 
நீங்களும் படிக்கணுமா?  இந்தாங்க இங்கே க்ளிக் பண்ணுங்க.
அங்கங்க கொஞ்சம் ஏ தான். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க.

Tuesday, January 24, 2012

Research on BITTER GOURD.

Courtesy: www.zmescience.com 
 A group of scientists belonging to three developing countries – India, Thailand and Tanzania – is trying to find out the ideal variety of the ‘bitter gourd’ (Karela) that is believed to check diabetes from ancient times.

They are studying 10 hybrids of the Indian bitter gourd by analyzing the  germplasm and chemical constituents, particularly momordicin, in Hyderabad(Andhra Pradesh-India), Arusha(Tanzania) and Bangkok(Thailand).


“We are screening germplasm and will be selecting the best varieties high in anti-diabetic compounds as well as those with good horticulture traits,” a senior scientist associated with the project said.

The scientists are keen to find out whether Karela really fights the diabetes as it has been widely used in India for generations and mentioned in ancient Ayurvedic texts.

People believe that the vegetable grown in the backyard these days has lost its anti-diabetic properties with the cultivation of a series of hybrid varieties for commercial purpose. This could be felt as the commercial variety is short of the original bitterness and pungency as against the original fruit.
They try to identify which of the 10 hybrids has the higher content of the anti-diabetic chemical – momordicin available in these countries, besides finding ways to increase the bioactive compounds to make it more effective.  The fruit also contains charantin, lectin and gurmarin.

Karela, more commonly known as bitter melon, is known worldwide for its miraculous medicinal properties. It is a natural wonder that has proven to be very beneficial for people with a number of diseases, particularly diabetes.

Karela supposedly stimulates insulin secretion metabolizing glucose in our body as it activates pancreas and bile to absorb and secrete juices properly.

It also helps in the digestion of carbohydrate, which is retained in the body as sugar. Karela is supposedly good in lowering the body’s blood sugar level.

As the herbal treatment for diabetes and its  side effects still have to be scientifically proven, bitter gourd has been used as a supplement and not the ultimate cure on a use it alone basis. 

PLEASE LOG ON TO www.zmescience.com TO READ THE FULL ARTICLE.

Wednesday, January 18, 2012

Fear of Pain is always greater than pain itself !!


Living with a Chronic Condition

Overcome Your Fear and Conquer Your Pain
COURTESY: www.webmd.com
By Peter Abaci

If you are reading this post, you are probably already well-versed in how chronic pain can interrupt your own — or a loved one’s — ability to perform simple activities and function on a day-to-day basis. You may even start off your day dreading the thought of just trying to get through it. When we hurt, we tend to shut down physically and even emotionally. It is our natural tendency to protect a part of our body that has been injured or is uncomfortable. If our right leg hurts, then we naturally shift our weight to our left leg. This basic, inherent guarded behavior pattern can be considered protective at times of acute injury. When we first sprain our ankle, staying off of it for a few weeks helps it heal.

Unfortunately, this behavior pattern loses its protective benefit once the condition lingers and/or the pain becomes more chronic. In fact, this avoidance behavior is generally believed by many pain experts to significantly contribute to the severity of chronic pain symptoms. The medical term for this is fear-avoidance, and it defines a thought process in which an individual fears the presence or potential exacerbation of pain to the point of avoiding activities. Unlike the acute injury model, developing fear-avoidant behaviors when dealing with chronic conditions becomes maladaptive in that it increases one’s physical disability and contributes to emotional distress.

Let’s go back to the example of the sprained ankle and suppose we stay off of it, not just for a few weeks, but rather for six months. In this scenario avoiding using the injured body part becomes harmful, as opposed to helpful, to the healing process. Staying off of the injured leg for a prolonged period of time can lead to all kinds of physical changes, including a stiffening of the joints, muscle atrophy throughout the whole limb, and scar tissue buildup. Physical changes will start to occur throughout the rest of the body as well, which will cause problems like postural changes and overuse of other parts like the uninjured leg. Once we become fearful of re-engaging our bodies after it is in pain or has been injured, then this avoidance behavior gradually leads to changes that ultimately leave us much more disabled and, sadly, in even more pain.

Inactivity and avoidance should be considered painful. In the example above where we stop using one of our legs for six months, you can imagine that the leg will hurt more and more as it gets weaker and stiffer, and the longer we wait, the more it will hurt when we try to use it. If we continue to over-use our good leg, then it will also start to hurt from the excessive pressure exerted on it. In my experience, disrupted gait patterns eventually lead to lower back pain, too. Now, if we add assistive devices like canes or crutches, then we run the risk of straining our hands, arms and shoulders, too. Before you know it, we are practically hurting all over.

Overcoming fear-avoidance is tricky business, but an important part of winning the battle against pain. Our pain changes the way we think and makes it difficult for us to recognize when we have developed irrational fears or behavior patterns that stand in the way of getting better and feeling better. Most folks need some help seeing past the pain to start believing that moving something that hurts will eventually help make it stronger and less painful. For some, working with experts in movement like high-quality physical therapists, Pilates instructors, or trainers can help get the ball rolling. In other cases, learning tools to better manage anxiety and fear through special techniques like relaxation training and breathing exercises can have a big impact. Achieving just small but steady gains over time can eventually lead to larger triumphs and personal transformations. I routinely see patients come in with walkers, canes, and all sorts of physical limitations that are able to learn how to walk, climb stairs and, in some cases, even jog on a treadmill. Overcoming chronic pain can mean working through some serious fears and misconceptions about your condition, but the rewards make it so worth it.
Peter Abaci, MD, is the Medical Director of the nationally recognized Bay Area Pain and Wellness Center, located in Los Gatos, California. A widely respected expert on chronic pain management and a highly successful chronic pain sufferer, he is the author of Take Charge of Your Chronic Pain: The Latest Research, Cutting-Edge Tools, and Alternative Treatments for Feeling Better.

Posted by: WebMD Blogs at 11:09 am

Tuesday, January 10, 2012

A visual Guide to Heart disease

Click Here to see for yourself what happens when your heart fails to do what it should be doing

and

the procedures associated with recuperating your heart back to normalcy.


Courtesy: webmd.com

Thursday, January 5, 2012

Working Part Time May Be Better for Mothers' Health Than Staying Home When Children Are Young

Working Part Time May Be Better for Mothers' Health Than Staying Home When Children Are Young
By Cari Nierenberg
WebMD Health News
Reviewed by Laura J. Martin, MD
business mom holding baby
Dec. 13, 2011 -- Mothers who work part time may be enjoying some unexpected full-time perks: Better overall health and fewer signs of depression compared to stay-at-home moms.
A new study suggests mothers who work part time, especially when their children are babies and preschool age, have less symptoms of depression and better self-reported health than mothers who stay home.
In fact, in many areas, the emotional well-being and health of moms working part time was no different from mothers holding down full-time positions -- even if there were differences in paychecks.

READ MORE BY CLICKING AT THE TITLE OF THIS POSTING
COURTESY: www.webmd.com/parenting